دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024


شاملو می‌گفت شعر را ول کن
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / خبرگزاری ایسنا / فرهنگی

شاملو می‌گفت شعر را ول کن

سیروس شمیسا زمانی که دانشجوی پزشکی بوده، شعر می‌گفته و شعرهایش را شاملو در مجله «خوشه» منتشر می‌کرده؛ اما شاملو به او توصیه کرده شعر و شاعری را ول کند و پزشکی را ادامه بدهد.