پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


جایزه «مهرگان» فراخوان داد
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / خبرگزاری ایسنا / فرهنگی

جایزه «مهرگان» فراخوان داد

فراخوان دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم جایزه مهرگان ادب و دوره‌های هجدهم و نوزدهم جایزه مهرگان علم منتشر شد.