افتتاح چهل و نهمین روستا بازار در خراسان رضوی
ایسنا/خراسان رضوی مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: چهل و نهمین روستا بازار خراسان رضوی با هدف تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرف خانوار روستایی و شهروندان در شهرستان گناباد در هشتم مهرماه افتتاح خواهد شد. ایرج ناصری مقدم در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر اظهار کرد: این روستا بازار در مساحتی بالغ بر ۱۵۰ مترمربع و با اعتبار هزینه شده و سرمایه در گردش ۲۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی اتحادیه به عنوان چهل و نهمین روستا بازار در خراسان رضوی در مورخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۸ افتتاح خواهد شد. وی افزود: فروشگاه مرکزی اتحادیه تعاون روستایی گناباد با هدف تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرف خانوار روستایی و شهروندان گناباد به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین تا پایان سال در سطح سه شهر بیدخت، کاخک و روشناوند و گناباد تعداد ۳۰ روستا بازار دیگر افتتاح می‌شود. مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی درباره میزان اشتغال‌زایی این روستا بازار عنوان کرد: این روستا بازار موجب اشتغال‌زایی برای چهار نفر به صورت مستقیم و ۳۰ نفر به صورت غیر مستقیم خواهد شد. ناصری مقدم تصریح کرد: تا پایان سال جاری تعداد ۱۰۰ روستا بازار در خراسان رضوی افتتاح می‌شود. انتهای پیام