ایسنا/سمنان در آستانه انتخابات، دو تریبون آزاد ویژه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در دانشگاه سمنان برگزار شد نخستین تریبون 26 بهمن به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان مقابل دانشکده علوم انسانی برگزار شد  .  موضوع  این تریبون آزاد " چه کسی را برای نمایندگی مجلس انتخاب می‌کنید؟ " بود و دانشجویان از انتظارات و باید و نبایدهای نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ویژگی های یک انتخاب اصلح گفتند. دومین تریبون آزاد این دانشگاه نیز با حضور جمع زیادی از دانشجویان دانشگاه سمنان  27 بهمن و در همین مکان برگزار شد . در این تریبون که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان با موضوع " مجلس و مساله کارآمدی "برگزار شد، دانشجویان معیارهای نماینده اصلح و تراز انقلاب را بیان و از عملکرد مجلس کنونی گفتند. انتهای پیام