موسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …کاراگاه خصوصی تهران ۰۹۱۲۰۲۶۱۹۸۳ …چسب و رزین پیوندبرس صنعتی

CAS: کمیسیون انضباطی فدراسیون جهانی جودو مجددا تصمیم گیری کند
دادگاه عالی ورزش، پرونده جودوی ایران را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داد تا درباره آن تصمیم گیری شود. به گزارش ایسنا، سرانجام دادگاه عالی ورزش (CAS) رای خود را درباره پرونده تعلیق جودوی ایران اعلام کرد و آن را به فدراسیون جهانی جودو ارجاع داد. دادگاه CAS تصمیمات صادر شده توسط کمیسیون انضباطی فدراسیون جهانی جودو که ایران را از کلیه مسابقات، فعالیت‌های اداری و اجتماعی سازمان یافته یا مجاز تعلیق کرده بود، لغو کرد. در ادامه بیانیه CAS آمده است: ایران اولین درخواست تجدیدنظر خود را در دادگاه عالی ورزش علیه این تصمیم در تاریخ   ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ انجام داد که این فرجام خواهی در ابتدا رد شد.  دومین درخواست تجدیدنظر توسط ایران زمانی داده شد که فدراسیون جودو ایران تضمین‌های محکم  داد که آن‌ها به اساسنامه فدراسیون جهانی جودو احترام می‌گذارند. هیات CAS تشخیص داد که ایران اساسنامه فدراسیون جهانی جودو را نقض کرده است ولی نوع مجازات (تعلیق بی حد و حصر)  هیچ پایه قانونی در مقررات فدراسیون جهانی جودو ندارد. بر این اساس، هیأت تجدیدنظر تصمیم کمیسیون انضباطی فدراسیون جهانی جودو را در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹ لغو کرد. این ماده برای تصمیمات بعدی بیشتر به کمیسیون انضباطی فدراسیون جهانی جودو ارجاع شد. انتهای پیام