اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تک مدال برنز دوضرب وزنه بردار ایران در قونیه/ قشقایی در مجموع پنجم شد
وزنه بردار ایران در رقابت دسته ۶۷ کیلوگرم مردان بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه پنجم شد و تک مدال برنز دوضرب را گرفت. به گزارش ایسنا، ایران در رقابت دسته ۶۷ کیلوگرم وزنه برداری مردان بازی‌های کشورهای اسلامی موفق به کسب تک مدال برنز دوضرب شد. حافظ قشقایی در این دسته برای ایران وزنه زد که رکورد ۱۲۷ یک ضرب، ۱۷۲ دوضرب  و مجموع ۲۹۹ کیلوگرم را ثبت کرد و در بازی‌ها پنجم شد و مدال برنز دوضرب را گرفت. ۱۳ وزنه بردار در گروه A دسته ۶۷ کیلوگرم به رقابت پرداختند. عملکرد نماینده ایران به شرح زیر است: *حرکت یک ضرب حافظ قشقایی در حرکت اول و دوم وزنه های ۱۲۰ و ۱۲۷ کیلوگرم را بالای سر برد اما در حرکت سوم نتوانست وزنه ۱۳۲ کیلوگرم را مهار کند و وزنه را انداخت.   قشقایی در یک ضرب با رکورد ۱۲۷ کیلوگرم در رده نهم قرار گرفت. وزنه برداران ازبکستان با ۱۴۱ کیلوگرم، اندونزی با ۱۴۰ کیلوگرم و ترکیه با ۱۳۸ کیلوگرم اول تا سوم شدند. *حرکت دوضرب قشقایی در حرکت دوضرب هم ابتدا وزنه‌های ۱۶۲ و ۱۷۲ کیلوگرم را مهار کرد اما وزنه حساس ۱۷۵ کیلوگرم را انداخت. قشقایی با ۱۷۲ کیلوگرم به مدال برنز دوضرب رسید. او در مجموع رکورد ۲۹۹ کیلوگرم را به ثبت رساند و پنجم شد. *مدال آوران دسته ۶۷ کیلوگرم ۱- ادمخجون از ازبکستان با رکورد ۱۴۱ یکضرب، ۱۷۳ دوضرب  و مجموع ۳۱۴ کیلوگرم (۲ مدال طلای یک ضرب و مجموع و نقره دوضرب) ۲- داستان از ازبکستان با رکورد ۱۳۴ یک ضرب، ۱۷۱ دوضرب  و مجموع ۳۰۵ کیلوگرم(زودتر به رکورد ۳۰۵ کیلوگرم رسید و  نقره مجموع گرفت) ۳- یوسف گنچی از ترکیه با رکورد ۱۳۱ یک ضرب، ۱۷۴ دوضرب و مجموع ۳۰۵ کیلوگرم(طلای دوضرب و برنز مجموع) ۴- محمد یاسین از اندونزی با رکورد ۱۴۰ یک ضرب، ۱۶۰ دوضرب و مجموع ۳۰۰ کیلوگرم(نقره یک ضرب) ۵- حافظ قشقایی از ایران با رکورد ۱۲۷ یک ضرب، ۱۷۲ دوضرب  و مجموع ۲۹۹ کیلوگرم(برنز دوضرب) ۶- کان از ترکیه با رکورد ۱۳۸ یک ضرب، ۱۵۸ دوضرب  و مجموع ۲۹۶ کیلوگرم(برنز یک ضرب) انتهای پیام