اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بابایی‌کارنامی: ساختار بیمه‌ای کشور باید به نفع شرکت‌های دانش بنیان اصلاح شود
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه حاکمیت است که در ابعاد مختلف از شرکت های دانش بنیان تا رسیدن به نقطه صادرات محور حمایت کرده و لازم است ساختار بیمه ای کشور نیز به نفع شرکت های دانش بنیان و فعالان اقتصادی در این شرایط سخت تغییر کند. علی بابایی کارنامی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت بستر سازی برای رشد شرکت های دانش بنیان و تحقق شعار سال، بیان کرد: از بیمه مرکزی انتظار می رود که زیرساختی را فراهم کند که تمام تفکرات و گفتمان های فنی، اقتصادی و تولیدی در سطح کشور خود را در فضای امنی دیده و ریسک فعالیت در این حوزه ها کاهش یابد. یکی از بسترهای مهم اقتصادی در سطح کشور نیز شرکت های دانش بنیان هستند. وی در ادامه اظهار کرد: حمایت بیمه مرکزی باید از شرکت های دانش بنیان بیشتر باشد، چراکه شرکت های دانش بنیان همانند نوزادان تازه متولد شده هستند و لازم است از آنها به طور ویژه محافظت شوند. یکی از شاخص های حمایت از شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کاهش ریسک بیمه ای است. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در تمام دنیا اینگونه است که تا زمانی که یک بنگاه دانش بنیان به نقطه صادرات محور محصولات و خدمات خود برسد از آن حمایت ویژه صورت می گیرد. باید ضمانت های قانونی، اقدامات حمایتی و کاهش ریسک بیمه ای و تسهیلات بانکی همه در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد. حاکمیت باید در ابعاد مختلف از شرکت های دانش بنیان حمایت کند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: از بیمه مرکزی نیز این توقع می رود، متاسفانه از ابتدا تاکنون ساختار بیمه مرکزی چندان مطلوب نبوده است. بیمه ما با استفاده از تجربه های دنیا نتوانسته ضمانتنامه هایی در حوزه تجاری سازی، تولید، خدمات و سایر پارامترهای بنگاه داری صادر کند که با استانداردهای روز دنیا همخوانی داشته باشد. متاسفانه ما در مقایسه با شاخص های دنیا در این حوزه نیز دچار عقب ماندگی هستیم. بابایی افزود: انتظار می رود امروز که حال بنگاه های اقتصادی خوب نیست ساختار بیمه ای اصلاح شده و به کمک فعالان اقتصادی بشتابد. ساختار بیمه ای باید به نفع تولید و به ویژه شرکت های دانش بنیان اصلاح شود. نگاه ما باید به سمت تولید کنندگان به ویژه شرکت های دانش بنیان و استارتاپی باشد آنگاه است که می توانیم در مسیر تحقق شعار سال گام برداریم. انتهای پیام