سرمربی هندبال شاملی: فاصله بین مسابقات لیگ را فرسایشی می‌کند