اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ثبت ۵۹ زلزله در بندر چارک استان هرمزگان طی ۵ روز/گیلان با زلزله ۴.۶ لرزید
در هفته گذشته بندر چارک استان هرمزگان روی خط زلزله بوده و بر اساس گزارش‌های منتشر شده تاکنون ۵۶ زلزله در این منطقه از بزرگای ۲.۵ به بالا به ثبت رسیده است؛ ضمن آنکه استان گیلان نیز زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ را تجربه کرد. به گزارش ایسنا، در روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه بندر چارک استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ لرزید و صبح روز گذشته جمعه ۲۷ خرداد ماه تعداد ۵۹ زلزله بالای ۲.۵ در منطقه به وقوع پیوسته است. متوسط بزرگای زلزله‌های این منطقه ۳.۷ و متوسط عمق آنها ۱۲.۷ کیلومتر گزارش شده است.  علاوه بر آن راور استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱، مزد آوند استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱، جیرنده استان گیلان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ را تجربه کردند. در صفا دشت استان تهران نیز زلزله ۲.۷ به ثبت رسیده است. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است: شنبه ۲۱ خرداد در سروآباد استان کردستان زلزله ۲.۸ رخ داد. آواجیق استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگی ۳.۷ در عمق ۱۸ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۷۸ کیلومتری آواجیق، ۹۹ کیلومتری بازرگان و  ۱۰۴ کیلومتری سیه چشمه این استان بوده است. یکشنبه ۲۲ خرداد در کانی سور استان کردستان زلزله ۲.۷، گلباف استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید. در راور استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق هشت کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۱۳ کیلومتری راور، ۳۱ کیلومتری کیانشهر و ۴۳ کیلومتری زرند این استان گزارش شد. اینجه برون استان گلستان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۴ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۳۰ کیلومتری اینچه برون، ۳۱ کیلومتری انبار الوم و ۳۸ کیلومتری آق قلا بوده است. دوشنبه ۲۳ خرداد صیدون استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴ کیلومتری صیدون، ۲۲ کیلومتری میداود و ۲۲ کیلومتری باغ ملک این استان گزارش شد. شاهرود استان سمنان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد که عمق آن در هشت کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۵ کیلومتری شاهرود، ۳۲ کیلومتری بسطام و ۳۵ کیلومتری امیریه این استان بوده است. در مهران استان ایلام زلزله ۲.۶، شهداد استان کرمان زلزله ۲.۶ و ۲.۸ گزارش شد. سه‌شنبه ۲۴ خرداد در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۵، فیروزآباد استان اردبیل زلزله ۲.۵، کلاته خنج استان سمنان زلزله ۲.۶، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۵، امام حسن استان بوشهر زلزله ۲.۹، بندر گناوه استان بوشهر زلزله ۲.۹، سرجنگل استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۸، صفی‌آباد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، آران و بیدگل استان اصفهان زلزله ۲.۵ رخ داد. کوخرد استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۱ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۷ کیلومتری کوخرد، ۳۹ کیلومتری جناح و ۴۲ کیلومتری بندر چارک این استان بوده است.  مزد آوند استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۴۰ کیلومتری مزدآوند، ۴۴ کیلومتری سفید سنگ و ۴۷ کیلومتری نصراباد این استان گزارش شد. بندر چارک استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۶ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زلزله در ۱۴ کیلومتری بندر چارک، ۳۹  کیلومتری جزیره کیش و ۴۴ کیلومتری جناح این استان بوده است. دو زلزله ۳.۲ در عمق‌های ۹ و ۸ رخدادهای این منطقه بوده است. فین استان هرمزگان نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۸ کیلومتری فین، ۴۱ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۴ کیلومتری فارغان این زلزله بوده است. زلزله ۴.۶ جیرنده استان گیلان از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز ۲۴ خرداد بوده است. عمق این زمینلرزه در هشت کیلومتری و کانون آن ۱۲ کیلومتری جیرنده، ۱۴ کیلومتری لوشان و ۱۴ کیلومتری بره سر این استان بوده است. چهارشنبه ۲۵ خرداد در صفادشت استان تهران زلزله ۲.۷، هجدک استان کرمان زلزله ۲.۹، راور استان کرمان زلزله ۲.۹، مرند استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷، سیه چشمه استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ به ثبت رسید. در بندر چارک استان هرمزگان بعد از یک زلزله ۴.۵ در عمق ۱۹ کیلومتری با زلزله‌های ۴.۴ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۴.۶ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۵.۲ در عمق هشت کیلومتری، ۴.۲ در عمق ۲۲ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۲۸ کیلومتری، ۴.۷ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۳ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۸ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۳ در عمق پنج کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۲ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۱ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۲۰ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۸ در عمق ۱۴ کیلومتری رخ داد. پنجشنبه ۲۶ خرداد بندر چارک استان هرمزگان زلزله‌های  ۳.۶ در عمق ۱۷ کیلومتری، ۳.۹ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۵ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۸ در عمق هشت کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۲ در عمق هشت کیلومتری، ۴.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۱۱ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳.۲ در عمق هشت کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۱ کیلومتری، ۳.۶ در عمق هشت کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۲.۹ ، ۳.۳ در عمق هشت کیلومتری را تجربه کرد. در شهداد استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۸۸ کیلومتری شهداد، ۱۰۳ کیلومتری هجدک و ۱۰۷ کیلومتری اندوهجرد این استان بوده است. سفید سنگ استان خراسان رضوی با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق هشت کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۶ کیلومتری سفید سنگ، ۴۲ کیلومتری مزدآوند و ۴۲ کیلومتری نصراباد این استان گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است. نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۷ کیلومتری لرزید و کانون این زمین‌لرزه در دو کیلومتری نصرت‌آباد، ۹۶ کیلومتری زاهدان و ۱۰۹ کیلومتری سرجنگل این استان به ثبت رسید. در افرز استان فارس زلزله ۲.۹، نیشابور استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ و دهلران استان ایلام زلزله ۲.۹ رخ داد. حمیل استان کرمانشاه با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق هفت کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۴ کیلومتری حمیل، ۲۲ کیلومتری هلشی و ۲۶ کیلومتری رباط این استان بوده است. جمعه ۲۷ خرداد در بندر چارک استان هرمزگان زلزله ۳.۳ در عمق ۱۸ کیلومتری، ۳.۳ در عمق ۱۸ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۸ در عمق ۱۹ کیلومتری و ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید. در مرند استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵، چلگرد استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۷ و بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید. در امیریه استان سمنان زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۲ کیلومتری امیریه و ۲۴ کیلومتری بسطام استان سمنان و ۲۵ کیلومتری علی‌آباد استان گلستان گزارش شد. انتهای پیام