کلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …تولید و چاپ بسته بندی مواد غذایی، …سرمایه گذاری با سود بالا

واکنش بعیدی نژاد به خبر رویترز درباره تعداد کشته شدگان حوادث آبان ۹۸