اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

متوسط قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی در سال ١٤٠٠ چقدر بود؟
بنابر اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت تولید هر کیلوگرم سیب‌­زمینی در سال ۱۴۰۰، با ٩١,١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٣٧٢١ تومان، پیاز با ٧.١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٢٨٣٧ تومان و گوجه­‌فرنگی با ١٢٩.٣ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ٤٢٩٣ تومان بوده است. به گزارش ایسنا براساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ١٤٠٠، در بخش غلات متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با ١٠٤,٤ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل۵۰۷۴ تومان، جو با ١٧٠.٧ درصد افزایش معادل ٥٦٤٩ تومان، شلتوک با ٧٠.٦ درصد افزایش معادل ۱۶هزارو۷۷۵ تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم ذرت دانه­‌ای با ٣٥.٥ درصد افزایش معادل۴۸۷۷ تومان بوده است. در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم نخود با ٨٠,٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل۱۷ هزارو۳۶۱ تومان،  عدس با ٧٦.٦ درصد افزایش معادل ۲۴هزارو۸۰۷ تومان بوده است. در بخش دانه‌­های روغنی، متوسط قیمت هر کیلوگرم آفتابگردان روغنی با ٣,٥ درصد کاهش نسبت سال قبل معادل۱۷ هزارو۹۱۶ تومان و کلزا با ١٣٦.٣ درصد افزایش معادل ۱۰ هزارو۹۲۷ تومان بوده­ است. در بخش محصولات لیفی، متوسط قیمت هر کیلوگرم پنبه(وش) با ١١٦,٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل۲۴هزارو۲۴۳تومان بوده است. در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هر کیلوگرم هندوانه با ٥٢,٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٢٤٤٠ تومان، خربزه با ٩٢.٣ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٤٦٩٠ تومان و خیار با ٨.٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٥٤١٠ تومان بوده ­است. در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب‌­زمینی با ٩١,١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٣٧٢١ تومان بوده‌­است. پیاز با ٧.١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٢٨٣٧ تومان بوده‌­است. همچنین گوجه­‌فرنگی و بادمجان به ترتیب با ١٢٩.٣ و ٣٨.٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ٤٢٩٣ و ٣١٥١ تومان بوده‌­است. براساس این گزارش درمحصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلوگرم یونجه با ٩٦,١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٤٤٩٩تومان و شبدر خشک با ٨٩.٣ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٤٨٨٩ تومان بوده ­است. در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلوگرم زردآلو و هلو به ترتیب با ١٤٤,٩ و ١٢٥.٨ درصد افزایش نسبت به سال قبل  به ترتیب معادل با۲۲هزارو۳۳۷ تومان و ۱۱هزارو۹۸۲ تومان بوده است. در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب درختی با ٤٩,٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٧٢٥٥تومان و انگور با ٧٨.٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٨٢٦٥ تومان بوده ­است. در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم پرتقال با ١٧,١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٦٦٨٦ تومان و نارنگی با ٣١.٤ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ٦٠٧٧ تومان بوده‌­است. در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند و بره زنده با ٢٥,٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۵۴هزارو۹۶۱ تومان و گاو پرواریی با ٥٢.٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۵۲هزارو۴۸۵تومان بوده است. در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند با ٤٨,٧ درصد افزایش معادل ۱۴ هزارو ۵۴ تومان و شیر گاو با ٧٦.٩ درصد افزایش معادل۵۷۷۷ تومان بوده است. آن طور که مرکز آمار ایران گزارش داده بخش هزینه خدمات ماشینی، متوسط هزینه شخم زمین زراعی آبی با تراکتور در هر هکتار با ٤٨,١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۵۴۵هزارو۶۸۷ تومان و شخم زمین زراعی دیم با تراکتور در هر هکتار با ٤٩.٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل۴۰۳ هزارو۹۱۱ تومان بوده‌­است. به‌­علاوه متوسط هزینه دیسک زمین زراعی آبی در هر هکتار با ٦١.١ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۲۷۱ هزارو۷۱۳ تومان ودیسک زمین زراعی دیم در هر هکتار با ٤٤.٨ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۲۰۱ هزارو۵۷۰ تومان بوده است. در بخش دستمزد نیروی کار نیز، متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه­‌چین مرد و زن به ترتیب با ٤٧,٠ و ٣٧.٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب معادل۱۸۶هزارو۱۰۲ تومان و۱۴۲هزارو۳۱۴ تومان بوده است.  متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد با ٤٤.٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل۲۵۴ هزارو۴۰۵ تومان بوده است.  دستمزد روزانه‌ یک نفرکارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد و زن به ترتیب با ٤١.١ و ٧٨.٤ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ۱۶۰ هزارو۵۸۵ تومان و۱۸۸ هزارو۴۴۸ تومان بوده است. انتهای پیام