کمیته امداد به هیچ «ثروتمندی» مستمری نمی‌دهد

کمیته امداد به هیچ «ثروتمندی» مستمری نمی‌دهد
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد اعلام کرد که نمایندگان مجلس در سال ۹۹ بالغ بر ۲۹ هزار و ۶۰۰ مکاتبه با کمیته امداد داشتند که با بررسی‌های دقیق کارگروه رسیدگی به مکاتبات، به ۲۸ هزار مکاتبه پاسخ مثبت داده شد. به گزارش ایسنا، جعفر صباغیان در نشستی خبری به تشریح عملکرد و حمایت‌های حقوقی از مددجویان پرداخت و درخصوص ارتباط بین کمیته امداد با مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیته امداد مدافع حقوق محرومان در مجلس چه در وضع قوانین و چه در تعیین بودجه‌های سنواتی کل کشور و سایر اموری که مربوط طرحها و لوایح که در مجلس رصد می‌شود، است. کمیته به عنوان نماینده و وکیل مدافع محرومیت کشور مداخله و نظرات کارشناسی خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و در صحن مطرح می‌کند که این  از تعاملات خوبی است که مجلس با کمیته امداد دارد.  وی بیان کرد: اصولی که می‌تواند برقراری روابط میان کمیته و مجلس را تقویت کند چند مولفه است؛ یکی از آنها ایجاد اعتماد است. زمانی که در بودجه سنواتی در ردیف‌های مختلف تقاضای بودجه می‌کنیم برای نمایندگان مجلس مهم است بودجه‌هایی که می‌گیریم به چه نحوی هزینه می‌کنیم و باید گزارشات مستمر و ماهیانه در کمیسیون‌های مختلف ارائه دهیم تا مطلع شوند این اعتبارات و بودجه را به چه نحوی هزینه می‌کنیم. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با بیان اینکه مجلس اعتماد ویژه و خوبی را نسبت به عملکرد کمیته امداد دارد، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در اصول برقراری روابط میان مجلس و کمیته کمک کننده است، رسیدگی به درخواستهای ارسالی از سوی نمایندگان است. به گفته صباغیان، نمایندگان مجلس در سال ۹۹ بالغ بر ۲۹ هزار و ۶۰۰ مکاتبه با کمیته امداد داشتند که با بررسی‌های دقیق به این مکاتبات و درخواستها رسیدگی شد و به ۲۸ هزار مکاتبه پاسخ مثبت داده شد. بنابر اظهارات وی، در ۶ ماهه اول سال جاری ۱۶ هزار و ۲۸۰ فقره نامه از سوی نمایندگان به کمیته امداد واصل شده که به ۱۳ هزار و ۳۹۰ مکاتبه پاسخ مثبت داده شده است. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: با طراحی سامانه‌ای که ایجاد شده، نمایندگان می‌توانند از طریق پنلی که در اختیار دارند مکاتبه‌ای که انجام شده و نتیجه مکاتبه را رصد کنند. وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی قوانین متعددی در خصوص رفع محرومیت داشته است، از جمله معافیت سربازی یکی از فرزندان خانواده‌های تحت پوشش و معافیت خانواده‌های تحت پوشش از هزینه‌های دادرسی از این جمله است. تکالیفی هم در قانون برنامه ششم توسعه برعهده کمیته امداد بود که کمیته پیش‌بینی‌هایی انجام داد. به طور مثال در بند ب ماده ۹۸ برنامه ششم توسعه کشور، کمیته امداد و بهزیستی موظف شدند به جهت توانمندسازی افراد سالانه ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کنند.  معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد افزود: سال ۹۹، کمیته امداد به جای ۱۰۰ هزار شغل، ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرد و برنامه کمیته این است که در سال جاری ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند. وی در ادامه به معافیتهای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد از هزینه‌های صدور انشعابات آب و برق و گاز و هزینه پروانه ساختمانی برای یکبار اشاره کرد.  صباغیان در ادامه با اشاره به ساماندهی سکونتگاه‌های روستایی جهت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد گفت: در بودجه ۱۴۰۰ سه هزار میلیاردتومان بودجه تخصیص داده شد که کمیته نیز در این زمینه پیشران است و اقدامات خوبی انجام داده است. ادامه دارد