فرچه غلطکینرم افزار حسابداری پارمیسآگهی رایگان و ویژه سایت رایگان …آموزشگاه نارون

ویدئو / سهم مواد غذایی در انتشار گازهای گلخانه‌ای چقدر است؟
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد مواد غذایی مسئول آزادسازی ۲۶ درصد یا حدود یک-چهارم گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند. این درحالیست که مطالعات دیگری از سهم یک-سومی مواد غذایی در آزادسازی این گازهای مضر به اتمسفر حکایت دارد. انتشار گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر در جریان تولید مواد غذایی را می‌تواند به چهار بخش تقسیم کرد. دریافت 26 MB مترجم:‌محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امیرحسین شهسواری / گوینده: حسین هرمزی