اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محکومان اقتصادی هم شامل عفو رهبری می شوند
یک وکیل دادگستری مدعی شد که محکومان اقتصادی هم شامل عفو رهبری می شوند. رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره عفو گسترده رهبری اظهار کرد: این عفو آثار  مثبت و ارزنده ای در  ابعاد مختلف قضایی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به همراه داشت که مورد توجه اصحاب رسانه و حقوقدانان قرار گرفت. وی افزود: نکته بسیار مهمی در خصوص محکومان به جرم اخلال عمده و کلان  در نظام اقتصادی در  عفو اعلامی وجود داشت که کمتر  مورد توجه قرار گرفته است.  در متن پیشنهادی آماده است که مباشر و معاون جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ ۲۲ بهمن سال جاری مبادرت به رد مال و عواید ناشی از جرم  نماید، مشمول عفو خواهد شد. این حقوقدان ادامه داد: مطابق تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، این مجازات ها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل و تعلیق نیستند  و اساساً رویه قضایی بنایی بر تخفیف یا عفو مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی آن هم به صورت عمده و کلان تاکنون نداشته است. کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به عفو اخیر چنانچه مرتکبین جرم اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور تا شش ماه دیگر یعنی تا ۲۲ بهمن مرداد ۱۴۰۲ بتوانند اقدام به رد مال نمایند، از مزایای عفو بر اساس ضوابط و معیارهای اعلامی بهره مند خواهند شد که این امر در گذشته مسبوق نبوده است؛ البته دارای محاسن و آثار مثبت و مفیدی خواهد بود از جمله آنکه اخلالگران عمده در نظام اقتصادی که به مجازات های سنگین محکوم شده اند، اراده کافی جهت تلاش در استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال را خواهند یافت و ترتیبات لازم جهت رد مال  فراهم خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی، عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرایم اعم از جرایم منشاء و پولشویی به دست آمده باشد. وی افزود: نکته دیگری که قابل تامل است این است که در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، هم مباشر و شریک جرم و هم معاون جرم  جهت عفو در خصوص رد مال مورد تصریح قرار گرفته است ولی در خصوص معاون جرم رد مال مصداق  ندارد و رد مال اساسا  در خصوص مباشر و شریک جرم معنا پیدا می کند  که به نظر میرسد لازم است مقصود مورد نظر در این رابطه روشن و تبیین گردد. کوهپایه زاده در پایان مدعی شد: در ارتباط با محکومین به جزای نقدی بیش از ۵ میلیارد ریال در صورتی که حداقل یک سال به خاطر جزای نقدی تحمل حبس کرده باشند، مشمول عفو خواهند شد. هر چند که به صراحت قانون و رویه قضایی مرتکبین جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به هیچ‌عنوان مشمول تعلیق، تخفیف و تقلیل مجازات نمی شوند؛ اما بر اساس عفو  صادره چنانچه تا شش ماه دیگر موفق  به استرداد مال و پرداخت بدهی شوند مشمول عفو اخیر قرار خواهند گرفت. انتهای پیام