اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزنامه‌های امروز از چه می‌گویند؟
خبرهایی از امیکرون، خروج کارکنان امریکا از سفارت آن کشور در اوکراین و تاثیر کرونا بر تغذیه و مصرف، تیتر امروز روزنامه‌های جهان‌اند. به گزارش ایسنا، آلبرت کوچویی در شرح مهمترین عناوین روزنامه های سه شنبه ـ ۵ بهمن ماه ـ آورده است:   سرعت غریب امیکرون در ابتلاء امیکرون دارد اروپا را در می نوردد. سرعتی غریب در ابتلاء و همه‌گیری دارد. روزنامه های انگلیسی با نگرانی شاهد تاخت و تاز آن‌اند. نگرانی به نوشته اوکونومیست، بدان سبب است که ممکن است بر اقتصاد بهبودیافته، از همه‌گیری ویروس کرونا، لطمه برند. اما اکونومیست می‌گوید: دامنه گسترش آن محدود و دارد مهار می شود و عمر آن نیز کوتاه است. در آغاز همه گیری امیکرون وحشت از ایجاد قرنطینه و محدودسازی در جهان بود که در همان آغاز ارزش سهام جهانی را پنج درصد کاهش داد. اکنون، پس از گذشت دو ماه، به نظر می آید، کم تر از آن چه تصور می شد، امیکرون وحشت آفرین است. شخصیتی کم همتا «ماریو دراگی»، نخست وزیر ایتالیا، در همین دوره کوتاه، نشان داد، شخصیتی کم همتا در این مقام در ایتالیا است. اکنون روزنامه‌ها می‌گویند، او را برای مقام رئیس جمهوری ایتالیا انتخاب خواهند کرد. از جمله روزنامه «کوریه ره دلاسرا». به گمان آن ها، دراگی در این مقام، هم برای ایتالیا و هم اروپا، نامناسب است. مقامی تشریفاتی، که با آن لطمه خواهد دید. «سیلویو برلوسکونی» از جمله نامزدها بود، اما خیلی زود کنار گذاشته شد. مردی جاه طلب با سودای حضور همواره بر صحنه سیاست، که گفته شد نمی تواند در این مقام باشد. و اکنون ماریو دراگی و حیف او برای این پست. تنش ها بالا گرفت آمریکا دستور تخلیه و بازگشت خانواده‌های کارکنان سفارت آن کشور را در اوکراین داده است. این نگاه روزنامه‌های آمریکا از جمله وال‌استرین جورنال است. آمریکا می‌گوید غرب نگران اقدام روسیه است. تایوان از آن سو می‌گوید، سی و نه هواپیمای نظامی چینی بر فضای آن کشور دست به پرواز زدند و گمان می‌رود، رئیس جمهوری بور کینا فاسو، در یک اقدام نظامی به یک اردوگاه نظامی برده شده باشد. تنش و ناآرامی در آن جا حاکم است. در حاشیه خبرهای امروز آمده است:   مهار اسراف اکونومیست در پرونده ای ویژه نگاه به تغذیه دارد. با عنوان جهان، در یک بشقاب، از فصل پرهیز و امساک می گوید. درسی از اتیوپی، برای سامان بخشیدن به تغذیه با عنوان هنر پرهیز و امساک در خورد و خوراک. به نظر می آید نظام تغذیه در جهان اول، تغییر کند. این حاصل اثرهایی است که همه‌گیری ویروس کرونا، بر آن داشته است، آینده ای متفاوت برای غذا و تغذیه. اثرهایی که برای رستوران داری هم دگرگون ساز بوده است. مهار  اسراف و خاصه خرجی و رو آوردن به پرهیز و امساک در تغذیه جهانی. انتهای پیام