اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عفو سراسری متهمان نشانه اقتدار نظام و بصیرت رهبری است