تذکر نیکزاد به معاونان پارلمانی وزارتخانه ها
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معاونان پارلمانی وزارتخانه ها به منظور شنیدن دغدغه های مردم از زبان نمایندگان باید در صحن مجلس حضور یابند. به گزارش ایسنا، علی نیکزاد که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، گفت: معاونان پارلمانی وزارتخانه ها حتی در روزهایی که دولت جلسه ندارد در مجلس حضور نمی یابند در حالی که صندلی های جلوی صحن برای حضور معاونان پارلمانی و شنیدن دغدغه های مردم از زبان نمایندگان در نظر گرفته شده است. معاونان پارلمانی وزارتخانه ها باید در مجلس حضور یابند و انتظار می رود معاون پارلمانی رئیس جمهور این موضوع را به وزارتخانه ها متذکر شود. وی در ادامه گفت: بحث تقسیمات کشوری که آقای آرامی در نطق خود به آن اشاره داشتند موضوع مهم و اساسی است که باید بحث کارشناسی در این زمینه صورت گیرد. انتهای پیام