سازندگان کیاجابجایی گاوصندوق خرم09122849008سرویس ظروف نچسب سام ستانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسی

تاثیر دوران قرنطینه بر انسان در یک جشنواره عکاسی
مراسم نمایش آثار برتر و اهدا جوایز جشنواره «عکس ۵» و بزرگداشت عباس کیارستمی در صورتی که شرایط بیماری کرونا مساعد شود، یکم تیرماه در موزه سینما برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌ عمومی جشنواره «عکس5»، لیلی گلستان (رئیس هیئت داوران)، فرهود نصیری، ابراهیم عرب بیگی، علی میرعمادی و آیتای شکیبافر داوران این دوره جشنواره «عکس ۵» هستند. همچنین موضوع این دوره از جشنواره تاثیر دوران قرنطینه بر انسان معاصر است که مهلت ارسال آثار تا ۲۱ خرداد ماه سال جاری است و انتخاب آثار برتر ۲۵ خرداد انجام می‌شود. بیتا فکور، مشاور جشنواره «عکس ۵» درباره جوایز این جشنواره توضیح داده است که به نفر اول این جشنواره دو میلیون تومان و تندیس جایزه عکس ۵، به نفر دوم یک میلیون و پانصد هزار تومان و به نفر سوم یک میلیون تومان اهدا می‌شود. بر اساس صحبت‌های انجام‌شده با موزه سینما در صورتیکه شرایط بیماری کرونا مساعد شود مراسم نمایش آثار برتر، اهدا جوایز و بزرگداشت عباس کیارستمی یکم تیر ماه سال جاری در موزه سینما برگزار می‌شود. انتهای پیام