آغاز نام نویسی کاندیداهای ریاست ۵ فدراسیون از سوم مهر
مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی از آغاز نام نویسی کاندیداهای ریاست ۵ فدراسیون ورزشی برای تصدی پست ریاست، از روز شنبه سوم مهر خبر داد. علیرضا خسروی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: براساس اساسنامه جدید فدراسیونهای ورزشی ۱۲۰ روز قبل از پایان دوره ریاست فدراسیونها باید ثبت نام از کاندیداها انجام شود تا بدون تعیین سرپرست و با پایان دوره مدیریت هر فدراسیون، با برگزاری مجمع انتخابات رییس جدید مشخص شود. وی گفت: بر همین اساس ثبت نام از کاندیداهای ۵ فدراسیون بسکتبال، اسکیت، کوهنوردی، بوکس و کبدی برای تصدی پست ریاست این فدراسیونها از روز شنبه سوم مهر آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز کاری ادامه خواهد داشت. خسروی در پایان همچنین در خصوص ژیمناستیک گفت: هنوز چیزی درباره این فدراسیون به ما ابلاغ نشده است. انتهای پیام