ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که اخذ رأی برای کلیه حوزه های انتخابیه ای که برای رأی دادن مراجعه کننده دارند تا ساعت ۲۳:۰۰ تمدید شد. به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است: اطلاعیه شماره (۳۵) ستاد انتخابات کشور          به آگاهی هم میهنان عزیز و نمایندگان فرماندار و اعضای  محترم شعب اخذ رأی سراسر کشور می رساند، اخذ رأی برای کلیه حوزه های انتخابیه ای که برای رأی دادن مراجعه کننده دارند تا ساعت ۲۳:۰۰ تمدید شد. سایر حوزه های انتخابیه که مراجعه کننده ندارند مجازند پس از ساعت ۲۲:۰۰ نسبت به شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی در شعبه اقدام نمایند. به گزارش ایسنا، اخذ رأی در تهران نیز تا ساعت23تمدید شد. انتهای پیام