تصمیم رژیم صهیونیستی برای مصادره اراضی فلسطین برای توسعه شهرک سازی

تصمیم رژیم صهیونیستی برای مصادره اراضی فلسطین برای توسعه شهرک سازی
مقامات رژیم صهیونیستی با تصمیم مصادره اراضی کشاورزی فلسطین به منظور توسعه شهرک ساخته شده در جنوب نابلس واقع در شمال کرانه باختری موافقت کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از سایت معا، غسان دغلس، مسوول پرونده شهرک سازی در شمال کرانه باختری گفت، مقامات اشغالگر لایحه مصادره مساحت هایی از اراضی دو روستای قریوت و الساویه در جنوب نابلس را تصویب کردند. آنها می خواهند این اراضی را به مناطق مسکونی، مراکز عمومی و مسیرهایی برای شهرک عیلیه تبدیل کنند. در همین راستا، حسن بریجیه، مدیر دفتر هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک سازی در بیت لحم گفت، مقامات رژیم صهیونیستی به او اطلاع دادند که زمین فلسطینی را در شهرک بیت جالا در جنوب کرانه باختری مصادره کرده اند. وی افزود، این اراضی متعلق به فلسطینی ها و تحت مالکیت آنهاست و هدف از این مصادره توسعه شهرک "هارحوما" در اراضی بیت جالا و الولجه در بیت لحم است. انتهای پیام