قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …سولفات آهندستگاه و لباس های لاغری ای ام اس …فنر های پیچشی و فنر فرمدار

ویدئو / از انتشار سمفونی کیهان تا شباهت زندگی انسان و زنبور
در این شماره از بستۀ اخبار علم و فناوری ایسنا خبرهایی از توسعۀ شیوه درمانی آسان و ارزان‌قیمت برای مارگزیدگی، فراهم شدن امکان گوش سپردن به سمفونی کیهان، کشف شباهت میان زندگی اجتماعی انسان و زنبور عسل، پیش‌بینی آلزایمر با هوش مصنوعی و دو خبر در حوزۀ فضا را مرور می‌کنیم. دریافت 96 MB مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی/ گوینده: حسین هرمزی