ایسنا/لرستان رئیس دانشگاه لرستان گفت: امسال و در راستای تقویت طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی، ۱۶ طرح پژوهشی و تحقیقاتی مشترک دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی استان، تصویب شده است. خسرو عزیزی دوشنبه، سی‌ام دی در نشست با شورای کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان، بیان کرد: باید همکاری‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی استان در راستای کمک به رفع مشکلات و چالش‌ها را گسترش داد. وی افزود: خوشبختانه انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی از جمله مباحث مهمی است که در سیاست‌های تشویقی و ارتقایی علمی ـ آموزشی، لحاظ شده است و البته از پیشنهادات در راستای هرچه کیفی‌تر شدن تصمیمات، استقبال می‌کنیم. عزیزی اضافه کرد: دانشگاه لرستان دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی بالایی است و خوشبختانه، قراردادهای خوبی با سایر دستگاه‌های اجرایی استان منعقد شده که جهت بسط هرچه بیشتر نقش دانشگاهیان در رفع مشکلات استانی است. رئیس دانشگاه لرستان با بیان این‌که بایستی طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی و برون‌گرا در همکاری مشترک دانشگاه با بخش‌های اجرایی و خصوصی استان، تقویت شده و افزایش یابند، گفت: نقطه مطلوب آن است که دانشگاه، نقش یک مشاور علمی کارآمد و اثرگذار را برای دستگاه‌های اجرایی در راستای کمک به رفع مشکلات، ایفا کند. عزیزی بیان کرد: امسال و در راستای تقویت طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی، ۱۶ طرح پژوهشی و تحقیقاتی مشترک دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی استان، تصویب شده است. انتهای پیام