اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پایان ۱۶ روز قرنطینه تیم شمشیربازی اپه ایران در روسیه!
تست کرونای سه عضو تیم ملی شمشیربازی اپه  منفی شد و پس از ۱۶ روز قرنطینه در روسیه به ایران بر می گردند.  به گزارش ایسنا، تیم ملی شمشیربازی اپه ایران برای برگزاری اردوی مشترک به روسیه رفته بود که تست کرونای سرمربی و سه بازیکن این تیم ثبت شد. در این میان تست مجدد از شمشیربازان ایران گرفته شد که فقط تست یک نفر منفی شد و  ۳ نفر دیگر مجبور شدند همچنان در قرنطینه بمانند. در شانزدهمین روز قرنطینه تیم ایران، دوباره تست کرونا گرفته شد که خوشبختانه نتیجه تست، منفی بود و اعضای تیم امشب به ایران برمی گردند. مهدی رحیم زاده فرجی سرمربی تیم به همراه محمد شجاعی و محمد رضایی نفراتی هستند که با منفی شدن تستشان به ایران بر می گردند. انتهای پیام