اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تثبیت ۸ باغ پایتخت در جلسه امروز شورای شهر تهران
عکس تزیینی است اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز باغ بودن یا نبودن چند پلاک ثبتی در تهران را بررسی کردند. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز بررسی چند پلاک ثبتی از حیث باغ بودن یا نبودن را مورد بررسی قرار دادند و شربیانی عضو شورای شهر تهران در تشریح پرونده اول، گفت: این ملک ۵۳۰ متر و در منطقه ۴ واقع شده و با توجه به اینکه سند آن یک قطعه زمین مزروعی است و کمیسیون ماده ۱۲ نیز این ملک را باغ اعلام کرده، بررسی‌ها نشان داده که در این ملک درختانی با محیط بن بالا قرار دارند و ما نیز این ملک را باغ اعلام می‌کنیم که اعضای شورای شهر نیز با رای مثبت خود این ملک را باغ اعلام کردند. شربیانی در تشریح یک پلاک دیگر گفت: این پلاک حدنصاب درختان را دارد، چرا که ۳۱ اصله درخت دارد و سند آن نیز یک قطعه زمین مشجر بوده، پس ما این ملک را باغ اعلام کردیم. اعضای شورای شهر نیز با رای مثبت خود این ملک را باغ اعلام کردند. شربیانی افزود: پرونده دیگر متعلق به یک زمین ۵۶۷ متری در منطقه یک است که سند آن یک قطعه زمین است و حدنصاب درختان را ندارد و کمیسیون ماده ۷ نیز اعلام کرده که تنها ۱۱ اصله درخت در این ملک واقع شده است. پس این ملک را غیر باغ اعلام کردیم. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر نیز با رای مثبت خود این ملک را غیر باغ اعلام کردند. در ادامه شربیانی افزود: پرونده دیگر متعلق به یک ملک ۶۱۲ متری در منطقه یک است که سند آن یک قطعه زمین مشجر بوده و حدنصاب درختان را نیز دارد و کمیسیون ماده ۱۲ نیز این ملک را باغ اعلام کرده است و ما نیز این ملک را باغ اعلام می‌کنیم که اعضای شورای شهر هم با رأی مثبت خود این ملک را باغ اعلام کردند. در ادامه شربیانی افزود: پرونده دیگر متعلق به یک ملک ۶۴۴ متری در منطقه یک است که حدنصاب درختان را ندارد و سند آن نیز یک قطعه زمین است و کمیسیون نظر بر غیر باغ بودن این ملک دارد. محمود صادقی در حین بررسی این ملک با بیان اینکه رای کمیسیون ماده ۱۲ که در اسناد این ملک واقع شده مربوط به پلاک دیگری است، گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که بعضا آرشیو اسناد مربوط به املاک دیگر است و در این پرونده وقتی عکس‌های هوایی را می‌بینیم، در سال‌های گذشته این ملک مشجر بوده است. به گزارش ایسنا، به دلیل ابهامات موجود این پرونده برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. شربیانی ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به ملکی دیگر در منطقه یک است که حدنصاب درختان را دارد و پوشیده از درختان ارزشمند است و ما این ملک را باغ اعلام کردیم که اعضای شورای شهر نیز با رای مثبت خود این ملک را باغ اعلام کردند. وی به پرونده دیگر مربوط به یک ملک ۶۰۰ متری در منطقه یک اشاره کرد که حدنصاب درختان را دارد و کمیسیون ماده ۱۲ نیز قبلا این ملک را باغ اعلام کرده و گفت: گستره قالب نیز طبق تصاویر هوایی باغ بودن این ملک را ثابت می‌کند، پس ما این ملک را باغ اعلام کردیم که اعضای شورای شهر نیز با رأی مثبت خود این ملک را باغ اعلام کردند. عضو شورای شهر تهران افزود: پرونده دیگر متعلق به یک ملک در منطقه ۵ است که سند آن یک قطعه زمین است و رای کمیسیون ماده ۱۲ را نیز ندارد اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که گستره قالب آن فضای سبز است، پس ما این ملک را باغ اعلام می‌کنیم. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر نیز با رأی مثبت خود این ملک را باغ اعلام کردند. شربیانی ادامه داد: پرونده دیگر متعلق به یک ملک ۶۵۱ متری در منطقه ۲ است که حدنصاب درختان را ندارد و سند آن نیز یک قطعه زمین است اما تصاویر نشان می‌دهد که گستره قالب این ملک پوشیده از درخت است و ما این ملک را باغ اعلام می‌کنیم که اعضای شورای شهر نیز با رأی مثبت خود، این ملک را باغ اعلام کردند. وی افزود: پرونده دیگر برای ملک ۵۴۰ متری در منطقه ۴ است که حدنصاب درختان را ندارد و سند آن نیز یک قطعه زمین است اما رای کمیسیون ماده ۱۲ دایر بر باغ بودن است، پس ما این ملک را باغ اعلام می‌کنیم و اعضای شورای شهر نیز با رأی مثبت خود این ملک را باغ اعلام کردند. این عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: پرونده آخر متعلق به یک ملک ۵۴۶ متری واقع در منطقه ۷ است که حدنصاب درختان را ندارد و درخت ارزشمندی نیز در ملک واقع نشده است و اعلام شده که این یک قطعه زمین جدا شده از اراضی باغ صبا است. در حالیکه در منطقه ۷ باغ صبا یک محله است نه باغ که بر همین اساس ما رای غیر باغ می‌دهیم. به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر نیز با رأی مثبت خود این ملک را غیر باغ اعلام کردند. انتهای پیام