سه انتصاب در وزارت ورزش و جوانان

سه انتصاب در وزارت ورزش و جوانان
وزیر ورزش و جوانان، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، سرپرست هماهنگی امور ایثارگران و سرپرست دفتر امور بین الملل این وزارتخانه را منصوب کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، حمید سجادی در احکامی جداگانه، امیر حسین مطلبی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، علی محمدی عراقی را به عنوان سرپرست هماهنگی امور ایثارگران و شهرام عظیمی را به عنوان سرپرست دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان  منصوب کرد. انتهای پیام