اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حل مشکلات مناطق کردنشین محور اصلی سیات های پژوهشی دانشگاه کردستان است
ایسنا/کردستان مدیر مرکز ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه کردستان گفت: دانشگاه کردستان به عنوان یک دانشگاه جامعه محور خود را متعهد می‌داند سیاست‌های آموزشی و پژوهشی خود را بر حل مشکلات اولویت‌دار مناطق کردنشین منطبق کند، همچنین کمک‌های حامیان دانشگاه و خیرین با نظارت مستقیم بنیاد هزینه شود. دکتر امیر رشیدی در رابطه با تاسیس بنیاد حامیان دانشگاه کردستان اشاره کرد که این بنیاد در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است. وی افزود: اساسنامه آن بر اساس آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد تهیه شده است که مشتمل بر ۳ فصل، ۴۸ ماده و ۴۳ تبصره بوده که به تصویب هیات موسس و هیات امنای دانشگاه کردستان رسیده است، مراحل ثبت بنیاد به عنوان یک سازمان مردم نهاد در استانداری کردستان در حال انجام است. مدیر مرکز ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه کردستان بیان کرد: بنیاد حامیان دانشگاه کردستان نشانگر تلاش جدی دانشگاه برای ایجاد عدالت اجتماعی و تبدیل این دانشگاه به یک دانشگاه جامعه محور است. به گزارش ایسنا و به نقل از دانشگاه کردستان، وی عنوان کرد: اعضای افتخاری و حامیان مادی و معنوی بنیاد شامل ۴۷۸ نفر از نخبگان جامعه و از همه اقشار و طبقات اجتماعی از همه مناطق مختلف کردنشین هستند. به گفته دکتر رشیدی فلسفه این بنیاد بر این اساس قرار گرفته است که مسائل و مشکلات مناطق مختلف کردستان توسط اعضای بنیاد در مجمع عمومی بنیاد مطرح و توسط دانشگاه دسته‌بندی و اولویت بندی شوند. وی افزود: دانشگاه کردستان به عنوان یک دانشگاه جامعه محور خود را متعهد می‌داند سیاست‌های آموزشی و پژوهشی خود را  بر حل مشکلات اولویت‌دار مناطق کردنشین منطبق کند، همچنین کمک‌های حامیان دانشگاه و خیرین با نظارت مستقیم بنیاد هزینه شود. مدیر مرکز ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه بنیاد حامیان دانشگاه کردستان زندگی نامه خیرین و حامیان دانشگاه را بر روی وبسایت دانشگاه قرار داه است، گفت: مجمع عمومی بنیاد حامیان می‌تواند برای ترویج الگوسازی و فرهنگ سپاسگزاری مکانهایی در داخل دانشگاه به نام پیشگامان گمنام توسعه نامگذاری کند. وی همکاری اعضای بنیاد حامیان را در تدوین برنامه‌های آموزشی، جهت دهی به اجرای پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی تقاضا محور و عملیاتی نمودن شیوه نامه کارآموزی دانشجویان بسیار ضروری دانست. رشیدی، همچنین در رابطه با قرار گرفتن بنیاد حامیان دانشگاه کردستان در شبکه بنیادهای حامیان آموزش عالی در ایران ابراز خرسندی کرده و این دستاورد را به خانواده دانشگاه و فرهیختگان دلسوز عرصه توسعه جامعه تهنیت گفت. انتها پیام