باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …از نرم افزار خود برای کسب فروش …بهترین آموزشگاه زبان آلمانی در …پرستاری سالمند

نمی شود درآمدها به ریال، هزینه ها به دلار باشد!
یک فعال حوزه کار ساماندهی بازار ارز را از مهمترین اولویتهای دولت آینده برشمرد و گفت: تا زمانی که درآمدهایمان بر مبنای ریال و هزینه هایمان بر اساس دلار باشد نمی توانیم مسایلی مثل نقدینگی، ثبات اقتصادی و معیشت مردم را ساماندهی کنیم. عبداله مختاری در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار ارز در چهار سال آینده درباره وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار کرد: شخصا معتقدم با شعارگرایی به جایی نمی رسیم. هر کشوری که مبنای سیاستهای خود را به جای عمل در شعار بگذارد، موضوع معیشت مردم،  امنیت شغلی، نقدینگی، ثبات اقتصادی و اوضاع بین الملی هیچوقت در آن سامان پیدا نمی کند. وی ادامه داد: انتظار داریم دولتی روی کار بیاید که به این مسایل توجه جدی نشان بدهد چون مردم از حرف و شعار خسته شده اند و عمل می خواهند؛ امروز نوسان نرخ ارز و بی ثباتی اقتصاد معیشت خانوارها را دچار مشکل کرده است بنابر این تا زمانی که بازار پولی خود را بر مبنای بازارهای بین المللی پیش نبریم، دخل و خرجمان را هماهنگ نکنیم و درآمدهایمان بر مبنای ریال و هزینه هایمان بر مبنای دلار باشد، نمی توانیم این مساله را ساماندهی کنیم. مختاری تصریح کرد: ما دلار را بالا بردیم که صادرات رونق بگیرد ولی برای کدام دهک؟ برای آن دهکی که می رود در ترکیه خانه می خرد و اقامت کشورهای حاشیه ایران را می گیرد؛ یعنی پولی که قرار است از محل صادرات به دست آید در داخل کشور هزینه نمی شود و ارزآوری تورم دلاری که فکر می کنیم به نفع صادارات است، تنها برای گروههای خاص است و تاثیرگذاری در سبد معیشت اقشار جامعه ندارد. این فعال حوزه کار با انتقاد از روند خصوصی سازی گفت: وقتی جریان بازار خصوصی سازی به خودمانی سازی تبدیل می شود، بهتر است دولتی باشد؛ چون هرگونه درآمدی که برای دولت حاصل شود به نوعی در خزانه اندوخته می شود در حالی که اکثر شرکتهایی که واگذار کردیم هم امنیت شغلی و ثبات کاری را از بین برد و هم نیروهای کار را بیکار کرد. انتهای پیام