هدف ما محرومیت‌زدایی از زنان و عدالت فراگیر است
ایسنا/خوزستان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از تلاش برای محرومیت‌ها به ویژه رفع محرومیت‌های زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست خبر داد. انسیه خزعلی در حاشیه بازدید از روستای گردشگری و صنایع دستی طویبه حمیدیه که امروز (اول مهرماه) انجام شد، با اشاره به بررسی وضعیت زنان در جنب‌ های مختلف، اظهار کرد: هدف اصلی در مساله خانواده و زنان این است که محرومیت‌ها از جامعه زنان دور شود و عدالت به صورت فراگیر در جامعه تحقق یابد و دولت مردمی آقای رئیسی این هدف را دنبال می‌کند. به گزارش ایسنا، وی افزود: در این سفر از بخشی از روستاها و مراکز مرتبط با زنان مانند مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی خوزستان بازدید کردیم. با NGOهای فعال در ارتباط با زنان و کارآفرینان زن نیز ملاقات داشتیم تا برای گسترش فعالیت بانوان قدم‌هایی برداریم. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هدف اساسی ما کم شدن و حذف محرومیت‌ها به ویژه رفع محرومیت‌های زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست است.   وی گفت: به دنبال این هستیم برای این زنان کار ایجاد کنیم تا با عزت روی پای خود بایستند و اگر امکان باشد و بودجه تامین شود، حتی بخشی از این زنان و نه همه آن‌ها بیمه شوند تا خیال‌شان از نظر بیمه، کار و مسکن راحت باشد و با آرامش فرزندان‌شان را بزرگ کنند. خزعلی در بخشی از صحبت‌های خود به زبان عربی گفت: هدف اساسی ما محرومیت‌زدایی از زنان و برقراری عدالت فراگیر است. انتهای پیام