اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

«لیر بیچاره» و دیگران چقدر فروش داشتند؟
نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره»، عکس از رضا جاویدی آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر تا پایان روز جمعه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها مشخص شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، این آمار با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان منتشر شده است. نمایش «گربه نره و روباه مکار » به کارگردانی اوشان محمودی  که از روز ۷ خرداد ماه  ۱۴۰۲ اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده ، تا پایان روز جمعه ۱۲ خرداد ماه با مجموع  ۶ اجرا و میزبانی از  یک هزار و ۴۰۷ تماشاگر به  فروشی  معادل ۱۶۰ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان دست پیدا کرده است. نمایش «خدای جهنم » به کارگردانی سیاوش جامع که از روز ۴ خرداد ۱۴۰۲ در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته با مجموع  ۸ اجرا  و ۲۹۴ تماشاگر، ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروش داشته است. نمایش « نقطه ویرگول» به کارگردانی امیر سفیری نیز که از روز ۳ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه ۱۲ خرداد ماه با ۹ نوبت اجرا  و میزبانی از ۴۳۵ تماشاگر به فروشی معادل ۲۸ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان دست پیدا کرده است. نمایش « زوج ناجور» به کارگردانی محمد حسین پیوندی هم که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون  با ۱۰ نوبت اجرا  و میزبانی از ۷۵۷ تماشاگر به فروشی معادل ۵۵  میلیون و ۱۴۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. نمایش «قصه های درگوشی » به کارگردانی حسین حیدری‌پور نیز که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده ، تاکنون با ۱۰ نوبت اجرا ، قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان و۴۳۸  تماشاگر ،۲۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروش داشته است. نمایش ـ«بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری نیز که از روز ۸ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون ۴۷۵ تماشاگر و ۴۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان فروش داشته است. نمایش «پروانه و یوغ» به کارگردانی امیر محمد دشتگلی نیز که از روز ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا کنون با ۷ اجرا و  ۲۵۸  تماشاگر به فروشی معادل ۱۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان رسیده است. نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی هم که از روز ۲۱ اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ با مجموع  ۱۸ اجرا ، ۴۲۵ تماشاگر و ۲۱ میلیون تومان فروش داشته است. نمایش «کنیزک و پادشاه» به کارگردانی ریحانه چزایی هم که از روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، تا روز ۹ خرداد ماه با ۱۷ نوبت اجرا  و ۳۰۸ تماشاگر به فروشی معادل ۸ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان دست پیدا کرده است. نمایش «سیمرغ» به کارگردانی اکبر صادقی نیز که از روز اول خرداد در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ با ۱۱ نوبت اجرا  و  ۳۵۹  تماشاگر به فروشی معادل ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است. نمایش «درگوشی » به کارگردانی نرگس اصغری هم که از روز ۲۵ اردیبهشت ماه در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۲ نفر و قیمت بلیت ۵۴ هزار و ۵۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا و ۸۲۹ تماشاگر  به فروشی معادل ۳۳ میلیون و ۱۷۶ هزار  و ۸۷۵ تومان دست یافته است. نمایش «سیندرلا» به کارگردانی مریم کاظمی نیز هم که از روز ۲۰ اردیبهشت ماه در تالار هنر با ظرفیت ۲۴۰ نفر و قیمت بلیت ۶۰ و ۷۰ هزار هزار تومان روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۱۹ اجرا و ۴ هزار و ۲۸۴ تماشاگر، به فروشی معادل ۲۵۹ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۳۷۰ تومان دست پیدا کرده است. انتهای پیام