باشگاه فولاد در انتظار تاییدیه استقلال برای جذب رضایی