اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باید ایمنی پروازها را باوجود تحریم حفظ کنیم