طراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …دی وی دی رایتر کامپیوتر و لپ تاپ …واشر سیل القاییشنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …

دعوت مدیر تئاتربرای حضور هنرمندان در انتخابات
قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی از هنرمندان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، قادرآشنا مدیرکل هنرهای نمایشی با ارسال پیامی ازهنرمندان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد. متن پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به شرح زیر است: «موج ز خود رسته گفت:   هستم اگر می‌روم؛ گر نروم؛ نیستم ...  بی هیچ مقدمه و حاشیه ای باید پذیرفت که هنرمندان، نمایندگان پیشرو عواطف اجتماعی وگزیده‌ی تفکرات برخاسته از متن هر جامعه هستند که حضورشان در هر عرصه‌ای هم تاثیری عمیق درنتایج و برآمد آن عرصه دارد و هم با پیوند اجتماعی با مردم‌شان، منتخبی را بر کرسی می‌نشانند که در جای خود، به نمایندگی از مردم، به مطالبه از او نیز بر می‌خیزند. و به راستی، چه صحنه ای سرنوشت‌سازتر از انتخابات ریاست جمهوری؟ این نکته‌ی حساس وتاثیر گذار در همه شئون هنری، فرهنگی، اقتصادی و  اجتماعی کشور، در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز،  خود را به عنوان تکلیفی شرعی و انسانی، به روشنی نمایانده است. ما هم براین مبنا، باور داریم که : شرکت در عرصه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، ابراز حضور، اعلام نظر و دخالت در مقدرات کشور است و پاسخی معنی‌دار به پرسش‌های امروز و فردای این مرز خاک دیرینه.  خواستن ، آفریدن است... » انتهای پیام