تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …زرین تجارت البرزپخش فروش انواع تخم های نطفه دار …سررسید سلفونی | سررسید 1401 | سالنامه …

بسته شدن مراکز اخذ رای در سوریه و آغاز شمارش آرا
کمیته عالی انتخابات سوریه از بسته شدن تمامی مراکز اخذ رای پس از تمدید ۴ ساعته رای گیری، برای شمارش آرای سومین انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، به نقل از سانا، سامر زمریق، رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات سوریه گفت که تمامی مراکز با حضور نامردهای انتخاباتی یا نمایندگانشان و رسانه ها عملیات شمارش آرا را آغاز می کنند. وی افزود:هیچ مورد تخلف قانونی یا مشکل در جریان رای‌گیری ثبت نشده است. زمریق تاکید کرد که حوزه های رای گیری در هر شهر و استان مسئول شمارش آرا در همان حوزه، سازماندهی سوابق رأی گیری، اعلام نتایج و ارائه آن به کمیته قضایی فرعی هستند و نامزها و یا نمایندگانشان و رسانه های خبری می توانند بر عملیات شمارش نظارت کرده و آن را در قالب یک گزارش ویژه بنویسند. روند انتخابات ، شمارش آرا و تصمیمات در این خصوص در پرونده ای ویژه ثبت می شود و تمامی این تصمیمات قابل تجدیدنظر در کمیته فرعی است. مردم سوریه روز دوشنبه برای انتخاب نمایندگانشان در سومین انتخابات پارلمانی این کشور از آغاز بحران سوریه به پای صندوق های رای رفتند. انتهای پیام