امیرعبداللهیان برنامه‌هایش در نیویورک را اعلام کرد