فروردین: جانبازان و ایثارگران فریب دشمنان را نخورند

فروردین: جانبازان و ایثارگران فریب دشمنان را نخورند
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: جانبازان و ایثارگران بدانند که دلسوزتر از آقای قاضی زاده برای آنها در کشور و در شرایط فعلی نیست و این مسائل توطئه است و خدای نکرده فریب دشمنان را نخورید. به گزارش ایسنا، محمد مهدی فروردین در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به هموطنان و مخصوصا جامعه جانبازان و ایثارگران، اظهار کرد: تحرکاتی که تعدادی از دشمنان و معاندین نظام این روزها در کشور به آن می پردازند پیرامون دو موضوع آب زاینده رود و بعد هم تظاهرات ایثارگران و جانبازان رقم می خورد که از خدمت آقای قاضی زاده هنوز دو ماه نگذشته است. وی با طرح این سوال که چه می شود که این همه نارضایتی در این دو ماه بر علیه آقای قاضی زاده صورت می گیرد؟، گفت: جانبازان عزیز بدانند که دلسوزتر از آقای قاضی زاده برای ایثارگران و جانبازان در کشور و در شرایط فعلی نخواهد بود. این مسائل توطئه است و خدای نکرده فریب دشمنان را نخورید. رئیس فراکسیون ورزش و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: من به عنوان یکی از اعضای جامعه ایثارگری از همه جامعه ایثارگران خواهش می کنم فریب این معاندین را نخورید و آقای قاضی زاده با پوست، گوشت و استخوان خود مشکلات ایثارگری را لمس کرده و خود نیز از جامعه ایثارگران است، بنابراین از او حمایت کرده و به او فرصت دهید. انتهای پیام