اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازدید رییس جهاد دانشگاهی از نمایشگاه صنعت حمل و نقل ریلی