اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رحمانی: افت کیفیت آموزش در آموزش های مجازی وجود دارد
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم تلاشی که معلمین خدوم و اساتید داشتند ولی آموزش حضوری و فیزیکی کارکرد و اثربخشی خود را دارد و قطعا افت کیفیت آموزش در آموزش های مجازی وجود دارد. فاطمه رحمانی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با نظرات متفاوت در خصوص بازگشایی مراکز آموزشی اظهار کرد: آموزش مجازی و غیرحضوری در شرایط کرونا ضرورتی بود که حاکمیت ناچار به استفاده از آن بود، اما واقعیت این است که کارکردی که آموزش حضوری دارد این روش نداشت. وی با اشاره به اینکه قطعا افت آموزشی در شیوه آموزش مجازی وجود داشت، عنوان کرد: علیرغم تلاشی که معلمین خدوم و اساتید داشتند ولی آموزش حضوری و فیزیکی کارکرد و اثربخشی خود را دارد، به خصوص در مقطع ابتدایی و کلاس اولی ها خانواده ها مطرح می کنند که افت کیفیت آموزش در آموزش های مجازی وجود دارد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اینکه چه تمهیداتی برای حضور فیزیکی دانشجویان و دانش آموزان در مراکز آموزشی باید اندیشیده شود، خاطرنشان کرد: تصمیم گیری در این رابطه با ستاد ملی کرونا است که آنها به صورت علمی این موضوع و شرایط گسترش کرونا را بررسی می کنند تا اگر اطمینان نسبی پیدا کنند که دیگر خطر جدی دانش آموزان و دانشجویان را تهدید نمی کند، حضور فیزیکی دانشجویان و دانش آموزان را اعلام می کنند.   رحمانی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد: هم متولیان امر باید تمهیداتی را به لحاظ فاصله گذاری ها و تاکید بر رعایت پروتکل ها در نظر بگیرند و هم اینکه خود جامعه هدف که دانشجویان، دانش آموزان و خانواده های آنها هستند باید پروتکل ها مانند زدن ماسک و فاصله گذاری را رعایت کنند. عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: البته وظیفه متولیان است که رعایت بیشتری را نسبت به فاصله گذاری در فضای بسته اعمال کنند تا این حضورها حد نصابی داشته باشد و تاکید داشته باشند که پروتکل ها رعایت شود. انتهای پیام