چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrنمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

ثبت نام ۲۰۱۶ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای مشهد
ایسنا/خراسان رضوی رئیس هیئت‌ اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای مشهد از ثبت نام ۲۰۱۶ نفر در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان مشهد و افزایش استقبال کاندیداها نسبت به دو دوره گذشته خبر داد. محمدرضا هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا به ذکر آمار مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان مشهد پرداخت و اظهار کرد: در حوزه شهرستان مشهد ۲۰۱۶ نفر برای انتخابات شوراهای روستاها در سه بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد برای کسب ۱۰۳۱ کرسی اصلی ثبت نام کرده‌اند که از این میان ۶۸۰ کرسی به بخش مرکزی، ۲۰۷ کرسی بخش رضویه و ۲۰۱ کرسی به بخش احمدآباد تعلق دارد. وی افزود: در سطح روستاهای شهرستان مشهد، ۳۰۹ حوزه انتخابیه داریم که ۲۰۰ حوزه انتخابیه در بخش مرکزی، ۶۳ حوزه در بخش رضویه و ۴۶ حوزه در بخش احمدآباد قرار دارد. از این میان ۲۵۷ حوزه انتخابیه دارای شوراهایی با سه کرسی و ۵۲ حوزه نیز دارای شوراهایی با پنج کرسی هستند. فرماندار مشهد بیان کرد: در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای مشهد، در بحث تعداد ثبت‌نامی‌ها، نسبت به دوره چهارمِ این انتخابات ۱۷ درصد و نسبت به دوره پیش ۱۳ درصد افزایش استقبال صورت گرفته است. همچنین هفت درصد افرادی که برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای مشهد ثبت نام کرده‌اند خانم و ۹۳ درصد آقا هستند. انتهای پیام