لزوم ارائه گزارش تعداد توان یابان و توان خواهان شاغل در شهرداری تهران

لزوم ارائه گزارش تعداد توان یابان و توان خواهان شاغل در شهرداری تهران
یک عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بر لزوم ارائه گزارش تعداد توان یابان و توان خواهان شاغل در شهرداری تهران تاکید کرد. به گزارش ایسنا، نرجس سلیمانی در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به روز معلولان گفت: این جامعه از دو جهت نیازمند توجه است.  میانگین جمعیت توان‌خواهان و توان‌یابان در شهرهای مختلف جهان عددی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما در عمل علی رغم تلاش های جسته و گریخته در ادوار مختلف خوشه شهر تهران هنوز از نظر رعایت حقوق شهروندی  به سطح مناسبی از خدمات واجب الرعایه نرسیده است. وی افزود: برای مثال عدم رعایت استخدام از جامعه معلولان با توجه به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اگر چه از منظر بستر سازی قابل استناد است اما در سطح های مختلف  قانون با واقعیت جامعه آماری تطبیق ندارد. سلیمانی از شهردار تهران درخواست کرد تا گزارش تعداد توان یابان و توان خواهان شاغل در شهرداری و سازمان های تابعه با نوع رابطه استخدامی آنها را به شورای شهر ارسال کنند. وی افزود: ظرفیت مصوبات شورا پس از دریافت گزارش در اختیار بهبود نظام جذب و به کارگیری معلولان خواهد بود. در وجه دوم اصلاح و مناسب سازی شبکه پیاده رو برای کم بینایان و روشن دلان و تجهیز تقاطع ها، میادین و معابر و اسباب مناسب برای ناشنوایان و اصلاح مجموعه کلیه خدمات شهری در جهت پاسخگویی  به نیاز این جامعه مورد تقاضا از شهردار محترم تهران است. این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تاکید کرد: خوشه شهر تهران روزانه میزبان ۵۰ هزار نفر از جانبازان عزیز است که بهبود خدمات رسانی علاوه به خدمات رسانی به جامعه معلولان می تواند به جانبازان نیز کمک شایانی باشد. انتهای پیام