دستگاه اسکراب التراسونیک تاچ بیوتی …سایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchواترپمپ ۲۰۱۵ _ ۸ واترپمپ ۲۰۱۵ هشت …ثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونی

برنامه‌های درسی یکشنبه ۳۰ شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد. به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه (پودمان اول) پایه١٠ رشته صنایع چوب و مبلمان ساعت٨:٣٠ تا٩  دانش فنی تخصصی پایه۱۲رشته تربیت بدنی ساعت ٩ تا ٩:٣٠کاربر رایانه پایه١٠ رشته رایانه و  نرم افزار     ساعت٢٠:۵٠ تا٢١:١۵کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه١١ مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ مدیریت تولید پایه١١ مشترک فنی و حرفه ای و کاردانش  پایه ابتدایی: ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی ونگارش پایه دوم   ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی ونگارش پایه سوم ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و تفکر پایه چهارم   ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم   ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی ونگارش پایه ششم  متوسطه اول: ساعت ١۴:٣٠ تا١۵ریاضی پایه هفتم( راهبردهای الگویابی ،حدس و آزمایش) ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ریاضی  پایه هشتم (جمع و تفریق عددهای گویا) ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی پایه نهم ( دو مجموعه برابر) دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۴ متوسطه دوم  :  ساعت١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه١١رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک        ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠شیمی٣  پایه١٢ دوازدهم  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ١٧:٣٠ تا١٨شیمی١  پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت ٢٠تا٢:٢۵  ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠  فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی  ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳پایه ۱۲تمامی رشته ها ساعت۱۰:۴۵درس ریاضی آمار۲پایه۱۱  رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی ساعت۱۱:۱۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۱:۴۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی ساعت۱۲:۱۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۳:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک همه رشته ها شبکه معارف: ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی ۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف قرآنی ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی ساعت۱۶:۳۰درس اخلاق اسلام ۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی تدریس خواهد شد. انتهای پیام