ایمپلنت دندانآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …آموزش تخصصی کودکان در منزلجاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …

ویدئو / رستم قاسمی: بیشترین فروش نفت، در دوره وزارت من بود
رستم قاسمی، وزیر نفت از سال ۹۰ تا ۹۲، بعد از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری، در نشست خبری خود اظهار کرد: بیشترین توسعه در صنعت نفت در زمان تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل اتفاق افتاد. ما بیشترین فروش نفت را در سال ۹۰ و ۹۱ داشته و تجربه عبور از تحریم‌ها و بی اثرکردن تحریم‌ها داشته‌ایم. با سازوکارهای پیش بینی شده، تحریم‌ها را بی اثر می‌کنیم. دریافت 89 MB تصویربردار: اسماعیل گلرخ