انجام کلیه خدمات صادرات و وارداتپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …تعمیرات لوازم خانگیبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …