اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پرسپولیس برد و در کورس ماند