ایسنا/لرستان مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: با هدف شناسایی آسیب‌ها با رویکرد پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر ۷۵۴ کانون «یاریگران زندگی» در مدارس استان راه‌اندازی شده است. رضا زینی‌وند بیان کرد: به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله شورای دانش‌آموزی، بسیج، همیار مشاور، سفیران سلامت و ... در راستای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، ۷۵۴ کانون یاریگران زندگی در مدارس استان لرستان راه‌اندازی شده است. وی ادامه داد: وظیفه اصلی این کانون‌ها شناسایی آسیب‌ها با رویکرد پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در حوزه آموزشگاه مربوطه است که در همین راستا علاوه‌بر آموزش اعضای کانون‌های یاریگران زتدگی ۱۲۵ کارگاه رشدمدار در ۱۲۵ آموزشگاه استان لرستان در حال برگزاری ‌است. این مسئول اضافه کرد: این توانمندی جهت آشنایی اولیاء، دانش‌آموزان و کارکنان مدارس برنامه‌ریزی شده است، تا سال ۱۴۰۰ کل مدارس کشور تحت آموزش‌های طرح کانون‌های یاریگران زندگی قرار می‌گیرد. زینی‌وند گفت: به موازات این فعالیت‌ها و با هدف فعالیت فرهنگی و هنری در خصوص پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر جشنواره نوجوان سالم در حال برگزاری است؛ این جشنواره در دو بخش فر هنگیان و دانش‌آموزان بوده که این طرح طی تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور و وزرات آموزش و پرورش منعقد شده است. انتهای پیام