اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طرح واکسیناسیون عمومی دام‌های سبک و سنگین در حوضه آبریز کرخه