بررسی درخواست‌های مجوز کنسرت‌های موسیقی آغاز شد

بررسی درخواست‌های مجوز کنسرت‌های موسیقی آغاز شد