ایسنا/کرمان سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با درخواست تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان موافقت می کنم. "محمود شالویی" شامگاه دوم آبان ماه در آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پس از درخواست مدیرکل ارشاد استان و استاندار کرمان مبنی بر خواست مردم برای واگذاری دبیرخانه دائمی این جشنواره به کرمان گفت: با تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان موافقت می کنم. وی با بیان اینکه کرمان از این حمایت برخوردار خواهد بود تا جشنواره موسیقی نواحی را برگزار کند، اظهار کرد: کرمان این ظرفیت را دارد تا بتواند این رویداد را برای همیشه میزبانی کند. سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سیاست های دولت سیزدهم سخن به میان آورد و افزود: سیاست دولت سیزدهم تمرکززدایی است تا رویدادها را در سراسر کشور با توجه به ظرفیت آنها توزیع کند. وی با تاکید برآنکه جشنواره موسیقی نواحی ایران در استان کرمان دائمی می‌شود، بیان کرد: ایران از اقوام مختلفی تشکیل شده اما این اقوام از هم غیرقابل گسستنی هستند و پیوند عاطفی و قلبی با هم دارند. شالویی تصریح کرد: هنر موسیقی این وحدت مردم ایران را در جشنواره موسیقی نواحی در استان کرمان نشان داد. وی با بیان اینکه هیچ حقیقتی را جز آمیختگی با هنر نمی‌توان بیان کرد، افزود: مبنای ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از موسیقی اصیل ایرانی است. انتهای پیام