فروش کارتن پستیپیش دبستانی ودبستان دکتر حسابسآموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …تولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …

ویدئو / آرامستان باغ فردوس اهواز در روزهای اوج کرونا
آرامستان باغ فردوس که بعد از پلیس راه اهواز - سربندر قرار دارد، در سال ۱۳۷۳ احداث شد و حالا محل دفن قربانیان کرونا در خوزستان است. در روزهای اخیر و با توجه به وضعیت هشدار قرمز کرونا در استان خوزستان و بویژه اهواز، مراجعه به این آرامستان بیشتر شده است. دریافت 46 MB تصویربردار: علیرضا محمدی / تدوینگر: امین نظری