اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۶ مدال تنیس روی میز ایران در مسابقات بین المللی ترکیه
تیم ملی تنیس روی میز ایران در مسابقات بین المللی جوانان و نوجوانان ترکیه صاحب ۶ مدال شد. به گزارش ایسنا، مسابقات تنیس روی میز بین المللی ترکیه در رده های سنی زیر ۱۳ سال، زیر ۱۵ سال، زیر ۱۷ سال و زیر ۱۹ سال پسران برگزار شد و ایران صاحب ۶ مدال شد. ایران موفق به کسب مدال طلای زیر ۱۵ سال شد. در رده سنی زیر ۱۳ سال مدال نقره گرفت و در رده سنی زیر ۱۷ سال ۲ مدال برنز کسب کرد و در رده سنی زیر ۱۹ سال مدال نقره و برنز گرفت. هدایت تیم ایران بر عهده علی حدادگر بود.  نتایج بازیکنان ایران به شرح زیر است: *رده سنی زیر ۱۳ سال مرحله یک هشتم نهایی: پرهام گلستانی ۳ - احمد سهان از ترکیه ۱ فراز شکیبا ۳ - احمد چلیک از ترکیه صفر مرحله یک چهارم نهایی: پرهام گلستانی ۲ - اوکال از ترکیه ۳ فراز شکیبا ۳ - اونو گواوزادا از آذربایجان صفر  مرحله نیمه نهایی: فراز شکیبا ۳ - الکساندر کالو از اسپانیا صفر مرحله فینال: فراز شکیبا صفر - اوکال از ترکیه ۳ ایران در رده سنی زیر ۱۳ سال صاحب مدال نقره شد. *رده سنی زیر ۱۵ سال مرحله یک هشتم نهایی: پرهام گلستانی ۱ - عمر محمود از مصر ۳ فراز شکیبا ۱ - اوکال از ترکیه ۳ بنیامین فرجی ۳ - کوزی گوندوگدو از ترکیه ۱ مرحله یک چهارم نهایی: بنیامین فرجی ۳ - عادل احمدزادا از آذربایجان صفر مرحله نیمه نهایی: بنیامین فرجی ۳ - اوکال از ترکیه صفر  مرحله نهایی:  بنیامین فرجی ۳ - کنان قهرمان از ترکیه صفر  ایران در رده سنی زیر ۱۵ سال مدال طلا گرفت.  *رده سنی زیر ۱۷ سال مرحله یک هشتم نهایی: بنیامین فرجی ۳ - کوشال از هند ۱ محمدامین صمدی ۳ - محمد اتاکول از ترکیه صفر مرحله یک چهارم نهایی: بنیامین فرجی ۳ - یاسین جابر از مصر ۱ محمدامین صمدی ۳ - احمدزادا از آذربایجان صفر مرحله نیمه نهایی: بنیامین فرجی صفر - ایزاک کوییک از سنگاپور ۳ محمدامین صمدی ۲ - اوگارکان از ترکیه ۳ ایران در رده سنی زیر ۱۷ سال دو مدال برنز گرفت. *رده سنی زیر ۱۹ سال مرحله یک هشتم نهایی: امیر مهدی کشاورزی ۳ - جولیان ریهاشک از اتریش ۱ آریا نصیری ۲ - محمد امین صمدی ۳ نوید شمس ۳ - علیرضا رمضان پور صفر مرحله یک چهارم نهایی: امیر مهدی کشاورزی ۳ - یاسین قابر از مصر صفر نوید شمس ۳ - هاکان ایشیک از ترکیه صفر محمد امین صمدی ۲ - مت هاسپل از آلمان ۳ مرحله نیمه نهایی: امیرمهدی کشاورزی ۱ - کوییک ایزاک از سنگاپور ۳ نوید شمس ۳ - مت هاسپل از آلمان ۱ مرحله نهایی:  نوید شمس صفر - کوییک ایزاک از سنگاپور ۳  ایران در رده سنی زیر ۱۹ سال مدال نقره و برنز گرفت.  انتهای پیام